کارگاه اتومکانیککارگاه برقکارگاه جوشکاریکارگاه حمل ونقلکارگاه روش های اندازه گیریکارگاه عمومیکارگاه ماشین ابزارکارگاه ماشین های کنترل عددی

به وب سایت مركز آموزش مهارت هاي فني و مهندسي دانشگاه صنعتی اصفهان خوش آمدید.

       دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکزآموزش مهارتهاي فني و مهندسي تلفن : 41-33912340 - فکس :33912387 - کدپستی : 83111-84156

تحت نظارت وف ایرانی